Rechtsverwerking

Verlies van recht bij niet tijdig reageren of protesteren.