Rechtshandeling

Een handeling (of soms juist het nalaten te handelen) met een gewild rechtsgevolg.