Rechtsgevolg

Juridische consequentie die door het geldende recht aan de aanwezigheid van bepaalde gegevens of feiten wordt toegekend.