Rechtsgeldige titel

Geldige reden of oorzaak. Er moet een geldige reden of oorzaak voor eigendomsoverdracht zijn. Het belangrijkste voorbeeld van een titel voor overdracht is de koopovereenkomst.