Rechtsbronnen

Bronnen waaraan het recht wordt ontleend, namelijk wet, jurisprudentie, gewoonte en verdragen.