Rechthebbende

Juridische term voor het vorderingsrecht op zaken waarvan men juridisch geen eigenaar kan zijn. Bijvoorbeeld bij auteursrecht of octrooirecht.