Recht van voorkeur

Lijkt op een koopoptie (zie aldaar). Het recht van voorkeur geeft de gerechtigde het (vorderings)recht te verlangen dat de zaak eerst aan hem wordt aangeboden als de eigenaar daarvan het voornemen heeft om de zaak te verkopen.