Recht van schuldverrekening

Bij faillissement: een feitelijke preferentie om een vordering op de failliet te verrekenen.