Recht van retentie

Een speciaal opschortingsrecht. Het recht om de nakoming van een verplichting tot afgifte van een zaak aan een schuldenaar op te schorten totdat de vordering wordt voldaan. Retentierecht kan vooral worden ingeroepen bij reparatieovereenkomsten. Zolang de reparatie niet is betaald, hoeft de reparateur de gerepareerde zaak niet af te geven, ook al is hij geen eigenaar. Zie ook opschortingsrecht.