Recht van reclame

Een recht dat een verkoper van roerende zaken (niet zijnde registergoederen) heeft. Houdt in dat de verkoper bij niet of niet volledige betaling door de koper zijn zaak door een schriftelijke verklaring aan de koper kan terugvorderen. Daardoor wordt de koop ontbonden.