Recesfase

Onderhandelingsfase; zie ook onderhandelingsproces. In deze fase gaat het om controleren en heroverwegen. Onderdelen van deze fase zijn: controleren van nieuwe gegevens; heroverwegen van doelstellingen; bezien of een andere aanpak van de onderhandeling gewenst is.