RAW besteksystematiek

RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering in de Grond-, Water- en Wegenbouw. De RAW besteksystematiek is een standaard voor bestekken in de grond-, water- en wegenbouw. Zie ook Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.