Ratio’s

Verhoudingsgetallen die de samenhang tussen (bedrijfseconomische) grootheden of variabelen weergeven. Ook wel kengetallen genoemd.