RASCI-model

Model om verantwoordelijkheden in een proces inzichtelijk te maken. De letters staan voor:

R responsible verantwoordelijk

A accountable aan wie moet ‘R’ verantwoording afleggen?

S supportive ondersteunend

C consulted wie moeten worden geraadpleegd?

I informed wie moet worden geïnformeerd?

Een vergelijkbare aanpak is de BIOCA analyse (zie aldaar).