Ranking

Eindproduct van de offerte-evaluatie. Van alle offertes wordt vastgesteld in welke mate wordt voldaan aan de geformuleerde gunningscriteria. De meest in aanmerking komende offerte komt op de eerste plaats en vervolgens aflopend de overige offertes. Daarbij worden per offerte de eventuele opmerkingen en bedenkingen vermeld.