Radio frequency identification

Afgekort RFID. RFID maakt het mogelijk om op afstand informatie te lezen of op te slaan die is gekoppeld aan objecten met behulp van de zogenaamde RFID-tags. Het product wordt bijvoorbeeld voorzien van een tag die een chip bevat met unieke informatie. Doordat deze tags een radiofrequentie uitzenden, kan op een relatief eenvoudige manier, zonder fysieke aanraking van het product, deze informatie van de chip worden uitgelezen.