Raamovereenkomst bij Europees aanbesteden

Bij Europees aanbesteden is raamovereenkomst gedefinieerd in de richtlijnen als een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en óf een óf meer (en dan minimaal drie) opdrachtnemers. De looptijd mag niet langer dan vier jaar bedragen, tenzij de aanbestedende dienst deugdelijke gemotiveerde redenen heeft waarom deze looptijd langer moet zijn.