Raamovereenkomst

Een overeenkomst die het raamwerk of kader bepaalt waarin een aantal algemene of gemeenschappelijke bepalingen staan die voor een bepaald periode zullen gelden bij het doen van afroepen. De raamovereenkomst is bedoeld voor herhaald gebruik, voor veelal een groot aantal jaren, voor vele verschillende producten en bevat een beperkte of geen afnameverplichting. Ook wel genoemd: paraplucontract of cataloguscontract. De afroeporder (zie aldaar) is hierbij het feitelijk juridisch completeren van de overeenkomst, door het benoemen c.q. completeren van de kernbedingen.