Raad van toezicht

Een toezichthoudend orgaan in een stichting of een vereniging met een publiek-private doelstelling. Ook wel raad van commissarissen (zie aldaar) genoemd.