Quick ratio

Een kengetal met betrekking tot de liquiditeit van een bedrijf: (vlottende activa minus voorraden) gedeeld door kort vreemd vermogen. Zie liquiditeit, zie ook balans.