Publiekrecht

Rechtsregels met betrekking tot de inrichting van de Staat, de verhouding tussen de overheden onderling en de relatie tussen overheid en burger.