Publieke sector

Openbaar bestuur en private instellingen met een publieke taak.