Psychologische kosten

Zie ook switchingkosten. Kosten bij switchen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit de onzekerheid over de kwaliteit van de nieuwe leverancier of voortvloeien uit de situatie dat klant en leverancier een sterke relatie hebben opgebouwd, waardoor het stoppen van deze relatie niet eenvoudig is. Dergelijke kosten noemen we psychologische kosten.