Progressief variabele kosten

De totale variabele kosten stijgen meer dan evenredig met de productieomvang. Zie ook variabele kosten, proportioneel variabele kosten en degressief variabele kosten.