Professionele bureaucratie

Een van de typen organisaties volgens Mintzberg. Structuurtype dat voorkomt in organisaties met gespecialiseerd personeel (‘professionals’), bijvoorbeeld in ziekenhuizen. Kennis en vaardigheden van de professionals worden gestandaardiseerd, bijvoorbeeld via opleidings- en vaardigheidseisen. Zie verder configuraties.