Productinnovatieclassificatie

Model dat de mate weergeeft waarin een innovatie als ‘nieuw’ wordt ervaren. Indeling vindt plaats langs twee zijden: (1) de mate waarin de technologie nieuw is voor de eigen organisatie; (2) de mate waarin het product als nieuw wordt ervaren door de markt.