Productieplanning

Onderdeel van manufacturing resource planning (MRP2; zie aldaar). Geeft aan wat de interne productiebehoefte is, afgezet tegen de beschikbare capaciteit.