Productiekartel

Andere term voor afzetkartel. Zie aldaar.