Productiegestuurd

Ook push genoemd. Productie vindt voor het klantorderontkoppelpunt (dus op voorraad) plaats. Er staan nog geen concrete klantorders tegenover.