Productgroepactieplan

Een nadere concretisering van activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de inkoopdoelen (zie aldaar) voor een bepaalde productgroep. Een product-groepactieplan is te vergelijken met een inkoopactieplan (zie aldaar), maar is gericht op een bepaalde productgroep: een groep gelijktypische producten of diensten die afkomstig zijn van een zich onderscheidende markt van leveranciers.