Procuratiehouder

Degene die de bevoegdheid heeft om allerlei soorten contracten te tekenen die de onderneming zullen binden.