Procesvoortgangdiagram

Instrument voor het in kaart brengen van elke fase van een activiteit. Hierbij worden alle stappen in het proces grafisch in beeld gebracht. Het opstellen van zulke diagrammen is bijvoorbeeld geschikt als hulpmiddel voor het vergelijken van kosten bij een make or buy beslissing.