Proces verbaal

Bij Europees aanbesteden: de aanbestedende dienst moet een proces verbaal van de aanbesteding opmaken. In het proces verbaal is het verloop van de hele aanbesteding terug te vinden, van aankondiging tot en met de gunning.