Procedure van gunning via onderhandelingen met voorafgaande bekendmaking

Een procedure bij Europees aanbesteden. De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking bestaat uit twee fasen. De eerste fase is de oproep tot mededinging en voorselectie. De tweede fase is de ontvangst van de aanbiedingen en de gunning. Het bijzondere van deze procedure is dat er in de tweede fase mag worden onderhandeld met de geselecteerde bedrijven uit de eerste fase. Via deze onderhandelingen worden de contractuele voorwaarden vastgesteld.