Procedure- en beleidsstructuur

Structuur die het mogelijk maakt een nieuwe werkwijze, procedure of nieuw beleid mondeling of schriftelijk te verduidelijken. De volgende hoofdvragen worden binnen deze structuur beantwoord: hoe ziet de nieuwe werkwijze, procedure of het nieuwe beleid eruit; waarom is hiervoor gekozen en wat zijn de te verwachten effecten; hoe wordt de werkwijze, procedure of het beleid ingevoerd; wat betekent dit voor betrokkenen?