Probleemstructuur

Structuur die geschikt is om een probleemsituatie mondeling of schriftelijk te rapporteren. Binnen de probleemstructuur wordt een ordening in de informatieoverdracht gemaakt door een indeling in vier hoofdvragen: wat is het probleem; wat zijn de negatieve gevolgen; wat zijn de oorzaken; wat zijn mogelijke oplossingen.