Probleemstelling

Eerste fase in een gestructureerd besluitvormingsproces (zie aldaar). In deze fase moeten betrokkenen het probleem of inkoopvraagstuk duidelijk omschrijven.