Probleemkinderen

Term uit de goudmijnanalyse (zie aldaar). In dit kwadrant van de goudmijnanalyse zijn waarschijnlijk de randproducten en -diensten te vinden. De vraag is of eliminatie van deze productgroepen aan de orde is.