Primaire activiteiten

Begrip uit activity based costing (zie aldaar). Primaire activiteiten zijn de directe kosten zoals directe arbeid en materiaal. Hier is geen enkel verbijzonderings-probleem. Zie ook secundaire activiteiten en tertiaire activiteiten.