Prijskartel

Een onderlinge afspraak tussen organisaties die zich kenmerkt door een minimumverkoopprijs waaronder niet verkocht mag worden.