Prijsherzieningsclausule

Clausule in een langlopend contract over een overeengekomen manier van prijsaanpassing in de tijd. In de clausule wordt de prijs gesplitst in logische brokken waarbij voor elk brok op een objectieve wijze de kostprijsontwikkeling wordt gevolgd (veelal met indexen). Wordt gebruikt in die gevallen waarin onzekerheid bestaat over de stabiliteit van de kostprijs van elementen uit het contract. Dit is zeker het geval bij langlopende contracten, maar ook bij overeenkomsten waarbij bepaalde elementen een grillig en onvoorspelbaar verloop kennen. Wordt veelal in formulevorm weergegeven. Zie ook prijsherzieningsformule.