Prijsdiscriminatie

Van prijsdiscriminatie is sprake indien een leverancier een andere prijs rekent voor een product of dienst met dezelfde kostprijs. Vereiste is dat er gescheiden markten zijn, zodat de afnemers (met de verschillende prijzen) niet aan elkaar kunnen doorverkopen.