Prijsdifferentiatie

Van prijsdifferentiatie is sprake indien een leverancier verschillende prijzen voor hetzelfde product of dezelfde dienst berekent op grond van kostenverschillen.