Preventiekosten

Kosten die zijn gemoeid met het voorkomen van fouten in een proces of bedrijf. Zie ook kwaliteitskosten.