Prestatiecontract

Contract waarin criteria zijn opgenomen waarop de leverancier wordt beoordeeld, soms met een bonus malus regeling. Veelal zijn ook normen opgenomen die de leverancier gaandeweg moet gaan halen.