Prestatie-indicatoren

Meetpunten die een goede indicatie geven van het succes of falen van kritische succesfactoren (zie aldaar). Een kritische succesfactor kan met meerdere prestatie–indicatoren meetbaar worden gemaakt.