Postconcurrente schuldeisers

Bij faillissement: aandeelhouders, commanditair vennoten en verschaffers van zogenaamde achtergestelde leningen. Zij komen pas in aanmerking voor een uitkering na alle andere schuldeisers, ook na de concurrente schuldeisers.