Positieve sanctiemacht

Machtsbron. Ook wel beloningsmacht genoemd. De ondergeschikte neemt aan dat de leidinggevende hem kan belonen (denk aan geld, promoties) als hij de wensen van de leidinggevende inwilligt.