Positief contractsbelang

Speelt bij onbevoegde vertegenwoordiging (zie aldaar): de benadeelde moet in zo’n financiële positie worden gebracht als waarin hij zou zijn gekomen indien wel sprake was geweest van een toereikende volmacht.