Portfolioanalyse

Analyse van Kraljic waarbij alle in te kopen producten en diensten worden verdeeld in vier groepen: knelpuntproducten, hefboomproducten, strategische producten en routineproducten. Dit gebeurt aan de hand van twee criteria: (1) de invloed op de winst: het totale inkoopvolume, het aandeel van het desbetreffende product in de kostprijs van het eindproduct; (2) het toeleveringsrisico: de kans op onderbreking van de bevoorrading en de ernst van een dergelijke onderbreking.